Staňte sa aj vy SOVApflege opatrovateľkou alebo opatrovateľom

Spoločnosť SOVApflege je nielen najmodernejšou a najinovatívnejšou agentúrou poskytujúcou 24 hodinovú starostlivosť, ale pre mnohých aj atraktívnym sprostredkovateľom práce. Naše opatrovateľky/-lia oceňujú možnosti odborného a kariérneho rastu ako aj prácu s najmodernejšími technológiami, možnosti vzdelávania, bohatý sociálny program, či princípy a hodnoty, ktoré sú piliermi spoločnosti SOVApflege.

Dôležití sú pre nás ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty a ďalej sa rozvíjajú, a preto naša spoločnosť chce byť plnohodnotným partnerom pri napĺňaní profesionálnych a osobných cieľov našich opatrovateľov resp. opatrovateliek. Ak máte záujem o prácu ako opatrovateľ/ka, sme presvedčení o tom, že vám vieme ponúknuť úspešnú realizáciu vašich pracovných očakávaní, odborný a atraktívny kariérny rast. Nenechajte si preto ujsť kariéru v našej spoločnosti.

Aktívne participujeme aj na príprave študentov, teda našich budúcich možných opatrovateľov/-liek. Rozvíjame spoluprácu tak so strednými odbornými školami ako aj s univerzitami v rámci celého Slovenska a Rakúska. Sprostredkovávame predovšetkým odbornú prax ale aj konzultácie ku bakalárskym, či diplomovým prácam. Najlepším žiakom a študentom ponúkame už počas štúdia možnosť čerpania štipendia a pracovnú pozíciu hneď po skončení štúdia.

Aj pre absolventov sú u nás dvere otvorené. Všetci novoprijatí opatrovatelia/ľky prejdú viacúrovňovým tréningovým programom, vďaka ktorému získate vedomosti a zručnosti potrebné pre vykonávanie vašej práce.

O Nás

My sme sociálni

Sociálnosť je jedným z hlavných pilierov stability, kontinuity a fungovania SOVApflege. SOVApflege dokáže zaručiť najvyšší štandard v oblasti opatrovateľstva na sociálnej úrovni. Vytvárame kompromis medzi zainteresovanými stranami, aby proces opatrovania prebehol transparentne a kvalitne. Kolobeh života nevieme ovplyvniť, no napriek tomu ho vieme prostredníctvom sociálneho prístupu učiniť plnohodnotným.

My sme originálni

Ako jediní ponúkame tri balíčky služieb, v ktorých si náš klient s určitosťou vyberie službu, ktorá nesklame, ba naopak zaručí kvalitu, kvantitu a originálnosť. SOVApflege je vždy k dispozícii prostredníctvom módu Ask the chef. Pýtate sa čo, to znamená? SOVApflege má k dispozícii nášho šéfa, ktorý prostredníctvom Skype, vysvetlí, poradí a hlavne pomôže vyriešiť všetky nejasnosti s ktorými sa stretnete na ceste k opatrovaniu z pohodlia Vášho domova.

My sme zodpovední

SOVApflege pristupuje ku každému klientovi individuálne a zodpovedne. SOVApflege opatruje klientov na najvyššej úrovni. Dokážeme nielen osobne poradiť, vysvetliť, ale aj sprostredkovať opatrovateľku ku každej diagnóze. Každá SOVA opatrovateľka spĺňa najvyššie štandardy vzdelania v rámci platných európskych resp. rakúskych noriem. Našu zodpovednosť dokazujeme našimi činmi, nie sľubmi.

My pracujeme s úctou

``A fonte puro pura defluit aqua.`` Z čistého prameňa vyviera čistá voda. SOVApflege je inšpirovaná prírodou lebo vie, že každý ľudský život úzko súvisí s prírodou. Ak sa k ľudskému životu nepristupuje s úctou, nemá význam to robiť. SOVApflege s úctou nielenže koná, úctu dokonca považuje za jeden zo svojich pilierov na ktorých stoja pevné základy zaručujúce stabilný, kvalitný a decentný prístup ku každému ľudskému životu.


Prečo Sovu

Prečo si vybrať SOVU

Sova sa o každého klienta stará s plným nasadením. Naša spoločnosť dokáže nastaviť najlepšiu variantu služby každému klientovi individuálne. Takto konáme maximálne zodpovedne, dôverne a s veľkou úctou. Prostredníctvom našej databázy si každý klient môže svoju opatrovateľku sám vybrať a vytvoriť si predstavu o tejto osobe. Sova si vedie detailné štatistiky o každom klientovi a je vždy kooperatívna vo vzťahu k lekárom a v neposlednom rade osobe, ktorá zodpovedá za klienta. Chceme, aby každý náš klient dôstojne prežil starobu. Sova to vďaka stabilným pilierom, na ktorých buduje svoje základy vie zaručiť a poskytnúť len tú najvyššiu kvalitu v opatrovateľskej starostlivosti v Tirolsku.

Prečo SOVA opatrovateľka

Naše opatrovateľky sú vždy svedomite pripravené vykonávať svoje povolanie. Podliehajú prísnym kritériám výberu a vzdelania. SOVA pflege sa o svoje opatrovateľky stará v najvyššej možnej miere a poskytuje im množstvo výhod. SOVA napríklad prepláca vzdelanie svojim zamestnankyniam ako ošetrovateľské školy alebo jazykové kurzy. Viac o službách poskytovaných našou SOVA opatrovateľkou sa dočítate v odseku naše služby. SOVA opatrovateľka prichádza na miesto vykonávania špeciálnym SOVA-busom. SOVA-bus jej spríjemní cestu prostredníctvom progresívneho cestovania, ktoré zaručí relax a úplnú pripravenosť na starostlivosť o klienta.

Progresívne cestovanie

Je jednou z inovatívnych výhod, ktoré poskytuje SOVA pflege. Je to dôkaz toho, že SOVA nezaháľa, ale koná. Garantujeme cestu, ktorá Vás nevyčerpá, naopak pripraví na Vašu prácu. Priebeh progresívneho cestovania pozostáva z harmonogramu, ktorý bol vypracovaný agentúrou SOVA pflege v spolupráci so sociológmi a psychológmi pôsobiacimi v oblasti problematiky nekoncentrovanosti na pracovisku. Cesta do Tirolska je spestrená o rôzne aktivity v oblastiach jazykovej pripravenosti a kreatívne činnosti, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou procesu zlepšovania koncentrácie na vykonávanie takého zodpovedného a náročného zamestnania, akým opatrovateľstvo určite je.

NÁŠ PROCES

 1. Formulár

  Ak sa chcete stať SOVApflege opatrovateľkou stačí vyplniť jednoduchú správu a zaslať nám Váš životopis. Tešíme sa na Vás !

 2. Odpoveď

  V priebehu dňa obdržia naši uchádzači email resp. telefonát, v ktorom budú uvedené detaily nadväzujúce na ďalší bod procesu.

 3. Prvý kontakt

  SOVApflege navrhne svojím uchádzačom osobné stretnutie alebo "osobnejší" telefonát prostredníctvom Skype aplikácie.

 4. Zmluva

  SOVApflege ide o to, aby proces opatrovania prebehol čo najtransparentnejšie. Návrh zmluvy si spoločne s Vami prekonzultujeme.

 5. Revidovanie

  V tejto časti si spoločne upresníme detaily zmluvy a prakticky nastavíme vhodnú variantu zmluvy. Pre nás najdôležitejšia časť nášho procesu.

 6. Vaša spokojnosť

  Vaša spokojnosť je pre nás rozhodujúca pretože ste to práve Vy, kto odvádza gro práce pri našich klientoch.

Kontaktujte SOVApflege

office@sovapflege.at

Ďakujeme za Váš záujem !

Výhody Sova Pflege

SOVApflege je garanciou kvality v oblasti opatrovateľstva. SOVApflege sa o každého klienta stará s plným nasadením. Naša spoločnosť dokáže nastaviť najlepšiu variantu služby každému klientovi individuálne. Takto konáme maximálne zodpovedne, dôverne a s veľkou úctou. SOVApflege si vedie detailné štatistiky o každom klientovi a je vždy kooperatívna vo vzťahu k lekárom a v neposlednom rade osobe, ktorá zodpovedá za klienta. Chceme, aby každý náš klient dôstojne prežil starobu. SOVApflege to vďaka stabilným pilierom, na ktorých buduje svoje základy vie zaručiť a poskytnuť len tú najvyššiu kvalitu v opatrovateľskej starostlivosti v Tirolsku.

SOVApflege buduje svoj charakter tým, že stojí na štyroch pevných pilieroch

Ani Rím nebol postavený za deň. Napriek tomu ho postavili a základom civilizačného úspechu Ríma bolo, že stál na pevných základoch, ktoré považoval za svoje nezameniteľne princípy. SOVApflege buduje náš program na pevnyćh základoch, aby sme dokázali našim klientom spestriť starobu a dopomohli dôstojne žiť na mieste, ktoré má každý vo svojom srdci. Domov je predsa len jeden.

SOVApflege ponúka šesť balíkov starostlivosti

Klasický balík, zlatý balík (špecifické úkony) a platinový balík spolu s balíkmi pre ľudí a deti s postihnutím. Viac o týchto balíkoch sa dočítate na našej nemeckej domovskej stránke www.sovapflege.at

SOVApflege čerpá inšpiráciu v prírode

SOVApflege vie, že každý človek je súčasťou prírody. SOVApflege je činná na sociálnych sietach kde rieši problematiku opatrovateľstva. Vo svojich blogoch a komentároch, ktoré su určené buď pre opatrovateľky alebo klientov SOVApflege nezištne pomáha obom zainteresovaným stránam.

SOVApflege pracuje výlučne s najmodernejšími technológiami

S ktorými sa klient s určitosťou oboznámi buď pri našom prvom osobnom stretnutí alebo pri navrhovaní konceptu opatrovateľskej starostlivosti.

Najkvalitneiší zákaznicky a štatistický servis

Klient nám neleží len na jazyku ale aj v srdci. Na základe naších vlastných skúseností, ktoré máme s 24 hodinovou starostlivosťou vieme namodifikovať najideálnejšiu štruktúru procesu opatrovania.

O Nás

Adresa

Innersalvenberg 35
6361 Hofgarten im Brixental

0664 467 07 46

Náš tím

Lisa Hric Eisenmann
Je to veľmi milá a priateľská povaha. Ochotná vždy pomôcť a riešiť problémy.
 • Samostatnosť 93%
 • Papierovanie 89%
 • Ochota pomôcť 100%
Jakub Hric
Jakub je rozvážny. Vždy najprv prehodnotí situáciu alebo problém, ktorý je potrebné vyriešiť.
 • Odhodlanie 86%
 • Papierovanie 71%
 • Ochota pomôcť 100%

Sociálne siete