Kto a čo je SOVApflege

vcard-port-4

Kto a čo je SOVApflege

SOVApflege je mladá ale perspektívna agentúra so silným personálnym zázemím, ktorá prichádza na trh s 24 hodinovou starostlivosťou, s novými svojimi, ale hlavne kvalitnými myšlienkami, ktoré neostávajú v rámci sľubov, ale sú realizované do skutočnosti. Kladieme dôraz na detaily a maličkosti, pretože vieme, že práve na týchto okolnostiach sa dá vybudovať progresívna agentúra.

Toľko k našej stručnej charakteristike. Zakladajúcimi členmi agentúry sú Lisa Maria Eisenmann a Jakub Hric. Viac o týchto osobách sa dočítate na našej internetovej stránke v sekcií Náš tím.

SOVApflege čerpá inšpiráciu v prírode. Vieme, že každý ľudský život je ovplyvňovaný svojím okolím a človek ako taký, žije, produkuje v prírode ako takej. Nielen SOVApflege, ale aj vedci sú toho názoru, že každý ľudský život potrebuje vzduch, vodu, pôdu, lesy, živočíchy a rastliny pre svoje fungovanie. Práve preto, táto ideová myšlienka koncepcie našej agentúry. Najdôležitejším faktorom pre nás je ľudský život. Ten chceme každému človeku, spríjemniť a pokiaľ to okolnosti dovoľujú, skrášliť natoľko, aby dotyčný pre seba a svoje okolie zanechal čo najpamätnejšiu stopu a hodnoty, na ktorých môžu ďalšie generácie stavať a poučiť sa. Každý človek si zaslúži dôstojne prežiť starobu. Myslíme to preto, aby sme to jemu aj jeho okoliu dokázali čo najdôstojnejšie a hlavne s úctou uskutočniť.

Zoberieme to od konca. Úcta, ako taká, je jedným z pilierov SOVApflege. Nič nie je plnohodnotnejšie a krajšie ako ľudský prístup s úctou. Môj pradedo mi osobne, ako mladému junákovi vždy zdôrazňoval, že starším ľuďom mám vždy prejavovať úctu. Dnes, aj vďaka jeho slovám, sa snažím tento nezvratný fakt sprostredkovať aj druhým ľuďom, lebo viem, že ak si navzájom nebudeme preukazovať úctu nebude to pre nás ako ľudí prospešné.

Ďalším a nemenej podstatným pilierom je naša zodpovednosť. Tu Vám SOVApflege dokáže svojimi činmi.

Originálnosť našej agentúry je faktor, ktorý nám nemôže nikto odoprieť. Ak ste si čítali obsah našej internetovej stránky, určite mi dáte za pravdu. Prinášame množstvo noviniek v oblasti 24 hodinovej starostlivosti, ktoré s určitosťou skvalitňujú celý proces opatrovania pre obidve zainteresované strany.

Štvrtým pilierom, ktorým zakončím tento článok je sociálnosť. Mám osobnú skúsenosť s človekom, ktorého zdravotný stav si vyžadoval 24 hodinovú starostlivosť. Bol to môj strýko, a ja som mu osobne pomáhal v jeho najťažšej životnej situácií. Jednu veľkú pravdu som sa pritom naučil: ,,Ak nebudeme konať sociálne t.j. brať ohľad aj na druhých a budeme pozerať len sami na seba, budeme si viac ubližovať ako pomáhať. „