Domáce práce

Domáce práce

  • 26 jún 2015

Pranie resp. upratovanie

Bielizeň je jednou z významných ciest prenosu v procese šírenia nozokomiálnej nákazy. Je znečistená krvou, hlienom a iným biologickým materiálom, vehikulom mikroorganizmov, preto sa musí bielizeň vrátane osobnej bielizne zamestnancov považovať za infekčnú. Bielizeň má obdobný charakter ako zdravotnícky materiál určený na opakované použitie. Výsledkom pracieho postupu a procesu musí byť bielizeň bez chemickej a bakteriálnej kontaminácie. Naša SOVA opatrovateľka o tom určite svoje poznatky má a s radosťou to bude pre vás robiť. Upratovanie je ďalším dôležitým faktorom, ktorý nielen spríjemňuje pobyt v domácnosti, ale aj zdravotne napomáha nešíriť rôzne choroby. Dôležité je taktiež vetranie. Vetraním eliminujeme plesne, ktoré sú nevítaným spoločníkom v našich domácnostiach. Prítomnosť plesní v obytných interiéroch vyvoláva totiž u mnohých ľudí nepríjemné ochorenia dýchacích ciest, akými sú alergie či dokonca astma. A tomu sa chce predsa každý vyvarovať.

Starostlivosť o rastliny a domáce zvieratá

Odporúčame domáce zviera alebo rastlinu každému, kto sa cíti osamelý. Každému, kto má potrebu dať zo seba niečo, čo prináša radosť a naplnenie. Nie je lepší liek na duševnú nepohodu a depresiu ako náš verný a dobrý psík. Všetky výskumy ukazujú vysoko pozitívny vplyv starostlivosti a spoločnosti domáceho zvieraťa na priebeh depresie a duševných ochorení. Prítomnosť zvieraťa znamená pokoj, radosť, naplnenie a pocit užitočnosti. Aj v tejto oblasti sú naši zamestnanci aktívni a napomáhajú klientom cítiť sa šťastne.

Nakupovanie

Po dohode s klientom sa naskytá možnosť nastavenia možnosti nakupovania. SOVA opatrovateľka dostane od agentúry SOVApflege špeciálne zostavený nákupný lístok v ktorom sú presne uvedené údaje o nákupe. Táto možnosť je vo vašej rozhodovacej kompetencii tzn. nemusí byť vykonávaná, ak si to klient nepraje.

Príprava jedál

Závisí od rôznych faktorov tzn. najmä od zdravotného stavu klienta. Ak je potrebné aby klient prijímal špeciálne upravenú stravu bude vašou povinnosťou oznámiť to SOVApflege a taktiež našej opatrovateľke.