Finančné odbremenenie v rámci dotácií

Finančné odbremenenie v rámci dotácií

  • 30 jún 2015

SOVApflege je ochotná poradiť svojim budúcim klientom aj v otázkach prestavby príbytkov pre vašich najbližších, aby ich pohybová dysfunkcia bola prostredníctvom dotácií od spolkovej republiky Tirolsko splnohodnotnená. Dokumenty spoločne vyplníme, oddôvodníme a našou snahou bude, aby dotácie prišli na miesto určenia, kde to evidentne váš najbližší potrebuje. Stretnutie ako také, prebieha po dohode obidvoch zainteresovaných strán a je ako jediné osobné stretnutie spoplatnené. Oddôvodnené je to spôsobom prípravy na realizáciu projektov a snahou byť úspešným v žiadostiach o dotácie.