Konverzácia

Konverzácia

  • 26 jún 2015

Konverzácia je veľmi dôležitým aspektom, ktorý napomáha starším ľuďom cítiť sa doma lepšie a spĺňa tiež funkciu zvýšenia sebavedomia u starších ľudí. Starších ľudí zasahuje tzv. sociálna izolácia. Tá sa prejavuje viacerými spôsobmi -psycho-sociálnou depriváciou pri pasívnom spôsobe života a odmietaní komunikácie, alebo syndrómom osamelosti so snahou o samostatnosť bez ohľadu na reálnu situáciu, syndrómom závislosti s nízkym sebahodnotením a snahou prijímať pomoc i v situáciách, keď to nie je nutné. A práve konverzácia je jedným z faktorov, ktoré reálne napomáhajú tieto aspekty riešiť.