Koordinácia a analýza procesu opatrovania

vcard-port-5

Koordinácia a analýza procesu opatrovania

  • 30 jún 2015

SOVApflege sprostredkuje pre svojich klientov opatrovateľky so spôsobilou edukačnou kvalifikáciou. Dokonca s univerzitným vzdelaním. SOVApflege vyberá najkvalitnejšie a najskúsenejšie opatrovateľky, aby zaručila klientovi sociálnosť, zodpovednosť a najmä úctu. Preto, aby celý proces opatrovania prebehol čo najkvalitnejšie, kladie SOVApflege dôraz na každý jeden detail, ktorý úzko súvisí so zdravotným stavom nášho klienta. Pracujeme s najkvalitnejšími dostupnými prostriedkami na trhu, aby sme zaručili najspôsobilejšiu koordináciu a analýzu procesu opatrovania.