Organizácia detských prídavkov

Organizácia detských prídavkov

  • 30 jún 2015

Mnohé z našich opatrovateliek majú doma deti. Z toho vyplývajú aj relevantné práva, ktoré ako zárobkovo činné osoby v Rakúsku, SOVA opatrovateľky majú. Jedným z práv, na ktoré majú naše opatrovateľky nárok sú detské prídavky. Je logické, že naše dámy nemajú čas na vybavovanie týchto záležitostí pri vykonávaní tak dôležitého povolania akým opatrovateľstvo s určitosťou je. My, ako ich spoľahlivý partner na spletitej ceste po úradoch im vieme taktiež s radosťou zaručiť právo na detské prídavky.