Prihlásenie na finančnom úrade

Prihlásenie na finančnom úrade

  • 30 jún 2015

Je nevyhnutné, aby naše resp. vaše opatrovateľky boli prihlásené aj na finančnom úrade. Ako v mnohých prípadoch, aj tu je SOVApflege činná a vie svojich klientov ubezpečiť, že naše opatrovateľky sú aj na tomto úrade prihlásené a o každú formalitu sa staráme práve my. Všetky úkony medzi finančným úradom a SOVAopatrovateľkou riešime a problémy neposúvame na stranu. V našom prípade je priam neprípustné, aby opatrovateľky ,ktoré tak tvrdo pracujú a starajú sa o vašich najbližších, aby im boli nejakým spôsobom ukracované ich práva.