Prihlásenie na komore WKO

Prihlásenie na komore WKO

  • 30 jún 2015

V neposlednom rade sme činní aj na živnostenskom úrade. Prihlásenie na živnostenskom úrade je konieckoncov najdôležitejším úradom na ktorom musia byť osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v rámci opatrovateľstva prihlásené. Týmto spôsobom dokazujeme náš všestranný záujem a ochotu vždy pomôcť. Veď sociálnosť je predsa jeden z pilierov na ktorom budujeme naše pevné základy. WKO