Prihlásenie na sociálnej poisťovni

Prihlásenie na sociálnej poisťovni

  • 30 jún 2015

SOVApflege sa o svoje opatrovateľky stará čo najdôkladnejšie, pretože pracujú usilovne a svedomito, ako včeličky pod záštitou SOVApflege. Našim budúcim klientom garantujeme, že naše opatrovateľky sú prihlásené na sociálnej poisťovni. Aj s takýmito záležitosťami vieme našim klientom čo najtransparentnejšie sprostredkovať kvalitné opatrovateľky prihlásené na príslušných úradoch, aby obidvom zainteresovaným stranám nevznikali zbytočné problémy.