Spoluúčasť na výskume problematiky 24hod starostlivosti

Spoluúčasť na výskume problematiky 24hod starostlivosti

  • 30 jún 2015

Sledujeme a pristupujeme ku každému klientovi individuálne. Chceme klientom, ale aj príbuzným uľahčiť starobu, lebo každý človek si to s určitosťou zaslúži. SOVApflege pracuje s jedným z najmodernejších štatistických softvérov, aby sme vedeli byť kooperatívni a užitoční v spolupráci či už s lekármi, alebo nemocnicami. Je predsa nevyhnutné do detailu poznať svojho klienta. Nastavenie individuálneho denného programu zostavujeme na základe skúseností našich opatrovateliek, z ktorých sú mnohé, či už v Rakúsku alebo aj na Slovensku činné viac ako desať rokov a taktiež na základe potrieb a lekárskych predpisov, ktoré náš klient má.