Vybavenie žiadostí o zvýšenie dotácií

Vybavenie žiadostí o zvýšenie dotácií

  • 30 jún 2015

SOVApflege sa vždy snaží predísť zdravotným komplikáciám našich klientov. Preto pracujeme tak usilovne, dôsledne a kooperatívne, aby sme to zaručili. Všetci dobre vieme, že kolobeh prírody zatiaľ nevie žiadny človek ovplyvniť resp. zmeniť. Preto pri náhlej zmene zdravotného stavu nášho klienta vieme spoločnými silami zaistiť zvýšenie dotácií na opateru. SOVApflege stojí vždy pevne pri vás, dokonca aj v tých najťažších chvíľach.