Zostavenie denného programu

Zostavenie denného programu

  • 30 jún 2015

SOVApflege denný program pozostáva z okruhu činností, ktoré pacientovi budú dodávať istotu a sebadôveru. Tieto aspekty vie klient následne pretaviť do pozitívnejšieho dňa. Je nevyhnutné, aby denný program bol spoločne zostavovaný so SOVA opatrovateľkou, ktorá svojimi skúsenosťami a radami dokáže umožniť dotyčnému prežiť starobu dôstojne. Nášmu dennému programu sa kvalitatívne aj kvantitatívne nevyrovná žiadna konkurencia. Ale o tom sa môžete presvedčiť len v spolupráci so SOVApflege.