Progresívne cestovanie

Progresívne cestovanie

Je jedným z ďalších originálnych nápadov z našej strany, ktorým sme sledovali problematiku pripravenosti našich opatrovateľov/ky/ na mieste ich pôsobenia. Z našich štatistických údajov a ankiet, ktoré sme robili v spolupráci so študentmi psychológie a sociológie sme zistili, že proces opatrovania nezačína u vás doma ale začiatok celej interakcie začína nastúpením našej SOVApflege opatrovateľky do auta prepravnej spoločnosti. Prišli sme tiež na to, že prepravcovia v mnohých prípadoch nerešpektovali základné potreby cestujúcich t.j. nevykonávali žiadne prestávky, jazdili nezodpovedne, a celá cesta prebiehala dosť často v nepriateľskej atmosfére. To vyvolávalo v hlavách opatrovateliek nepriaznivé indukcie, ktoré následne viedli k nekoncentrovanosti a celkovej nepripravenosti na také zodpovedné zamestnanie akým 24 hodinová starostlivosť určite je. V priemere trvalo opatrovateľke jeden a pol dňa, kým bola stopercentne pripravená vykonávať svoju prácu. Pracuje sa predsa s ľudským životom a opatrovateľka si nesmie dovoliť hazardovať s takouto záležitosťou. SOVApflege sa rozhodla konať, pretože si uvedomila, že takýmto spôsobom to nemôže ďalej fungovať.

V čom spočíva princíp progresívneho cestovania? Ide o prakticky najefektívnejší spôsob, kým môže opatrovateľka byť pripravená vystriedať svoju kolegyňu. Tisíc kilometrová cesta je spestrená o rôzne činnosti resp. aktivity, ktoré napomáhajú opatrovateľkám udržať svoje telo aj myseľ na takej úrovni, aby bolo zaručené čo najkvalitnejšie opatrovanie pre našich klientov. Mávajú pravidelné prestávky, a jednoducho povedané sú oddýchnuté. Sme pyšní na to, že SOVApflege túto metódu prináša ako prvá a jediná v Rakúsku. Osobne si myslíme, že to zaručí kvalitu ale aj kvantitu pre našich klientov. Veď o to predsa ide.